Allmänna villkor

 

Allmänt

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via www.CraftTime.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Atticora AB organisationsnummer 556893-3336 (”Handlaren”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Handlaren framgår på webbplatsen. Villkoren är enbart tillämpliga för Kund som är konsument och som gör beställningar via Webbplatsen.

 

För att kunna beställa på Webbplatsen måste kunden ha fyllt 18 år. Handlaren accepterar enligt svensk lag inte kreditköp till personer under 18 år. Handlaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en kunds beställning (exempelvis om kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

 

Handlaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild och skrivfel på webbplatsen. Exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Handlaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor kunden erhåller eller varans exakta utseende funktioner eller ursprung. Handlaren ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

 

Webbplatsen samt allt innehåll på denna ägs av Handlaren eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken firmanamn produktnamn bilder och grafik design layout samt information om varor tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Handlaren.

 


Avtal och Beställning

Beställning görs på Webbplatsen. Om du har frågor kring hur du beställer är du välkommen att kontakta vår kundservice.
Genomförd beställning innebär att du godkänner våra allmänna villkor och samtycker till att dina personuppgifter registreras i vårt kundregister. Avtal om köp träffas först när vi bekräftat beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till den mejladress du angivit. Vid eventuella felaktigheter i t.ex. angivande av pris, lagerdifferenser, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand. Om du inte är nöjd med vår korrigering får du självklart välja att avboka din order utan kostnad.

 


Kunduppgifter mm.

När Kunden genomför en beställning kommer Kunden att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Kunden bekräftar att de uppgifter som Kunden fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Handlarens behandling av personuppgifter finns i Handlaresn Integritetspolicy.

 

 
Priser avgifter och betalning

I kassan kan du välja mellan betalsätten faktura, delbetalning, kortbetalning eller direktbetalning. Alla betalningssätt hanteras av Klarna.

 

Handlaren garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på Webbplatsen är säkra. Handlaren erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med Klarna. Vid betalning med kort skickas kunden vidare till en säker sida där kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Handlaren hanterar aldrig kundens kortuppgifter. Kunden kan endast handla med kort utställda inom Norden.

 

Samtliga priser anges i svenska kronor inklusive moms. Eventuell fraktkostnad tillkommer, beroende på vilket fraktalternativ du väljer vid beställning.

 


Kampanjer och erbjudanden

Handlaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Handlaren i samband med kampanjen. Handlaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 


Rabattkoder

Varje rabattkod har en giltighetstid, och det finns varken möjlighet att förlänga giltighetstiden eller att aktivera en rabattkod efter att giltighetstiden har löpt ut. Rabattkoder kan endast användas enskilt, ej i kombination med varandra.

 

Kompensations- och ersättningskoder från kundtjänst gäller endast för ett köptillfälle. Koden måste anges i kassan innan du betalar för att vara giltigt och kan inte registreras i efterhand.

 

Om du har valt att returnera en vara, där en rabattkod har använts vid köptillfället, kommer du att mottaga en ersättningskod på samma värde som används vid köptillfället, eftersom rabattkoden inte kan bytas ut mot en utbetalning. Kompensationskoder återbetalas inte vid retur.

 


Leverans och transport

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Handlaren skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Handlarens leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

 

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Webbplatsen. Vid leveransförsening meddelar Handlaren dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som Kund har du rätt att häva köpet. 

 

Om paket ska lösas ut ska Kunden göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Kunden får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post vanlig post samt om Kunden lämnat mobilnummer även via telefonsamtal eller SMS.

 


Ångerrätt

Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att meddela Handlaren detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

 

Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
(a) varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
(b) varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder kosmetiska produkter badkläder hårtorkar och liknande produkter rakapparater eltandborstar vågar värmedynor och fotbad);
(c) ljud- eller bildupptagningar (exempelvis en CD-skiva) eller datorprogram med bruten försegling; eller
(d) digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium (exempelvis datorprogram applikationer spel musik videor eller texter där åtkomsten sker genom nedladdning från eller direktuppspelning).

 

Genom att Kunden accepterar Villkoren samtycker Kunden till att ångerrätten inte gäller för digitalt innehåll som levereras på annat sätt än på ett fysiskt medium.

 

I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Kunden tydlig information om detta. Om en vara har förseglats får Kunden inte bryta förseglingen om denne vill kunna utöva sin ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Kunden bryter förseglingen. Med försegling avses även teknisk plombering (exempelvis serienummer).

 

Om Kunden vill ångra köpet ska Kunden innan ångerfristen löpt ut skicka ett klart och tydligt meddelande till Handlaren på det sätt som anges här. Kunden ska ange sitt namn sin adress och annan relevant information t.ex. ordernummer fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om ovan alternativ på meddelande inte vill användas av Kunden kan Kunden använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se).

 

Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Handlaren. Varan ska skickas väl emballerad i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Handlaren enligt de metoder och anvisningar som anges på Webbplatsen du finner dessa här.

 

Ibland kan Handlaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen.
När Kunden ångrar sitt köp betalar Handlaren tillbaka det belopp som Kunden betalat för varan inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Handlaren erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Handlaren rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Kunden har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

 

Handlaren betalar snarast tillbaka beloppet dock senast inom 14 dagar från och med det datum Handlaren tog emot Kundens meddelande om utövande av ångerrätten. Handlaren får dock vänta med återbetalningen tills Handlaren tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har skickats tillbaka t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det betalningsalternativ som Kunden valde förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 

 
Garanti och reklamation

Vissa av Handlarens varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Webbplatsen eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende såsom ombyggnation uppgradering eller annan konfigurering av varan. Kundens orderbekräftelse gäller som garantibevis.

 

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Handlaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Webbplatsen. Reklamationer som görs inom två månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Kunden har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Webbplatsen.

 

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Handlaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Handlaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Handlaren mottagit reklamationen men det kan ta längre tid beroende på varans art. Handlaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Handlaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 


Länkar

Handlaren kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Handlarens kontroll och webbplatser utanför Handlarens kontroll kan länka till Webbplatsen. Även om Handlaren försöker säkerställa att Handlaren enbart länkar till webbplatser som delar Handlarens personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Handlaren inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Kunden tillhandahåller på andra webbplatser. Kunden bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella webbplatsen.

 


Force Majeure

Händelser som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter samt likvärdiga händelser utanför vår kontroll, vilka ej kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att Handlaren befrias från sina förpliktelser att fullgöra ingångna avtal.

 

 
Ändringar av Villkoren

Handlaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Webbplatsen. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Webbplatsen) alternativt 30 dagar efter att Handlaren har informerat Kunden om ändringarna. Handlaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 

 
Ogiltighet

Om kompetent domstol myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller ickeverkställbar ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 


Tillämplig lag och tvist

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Handlarens kundtjänst.
Om du inte är nöjd med vår hantering av ditt ärende är du välkommen att vända dig till din lokala konsumentvägledare eller Allmänna reklamationsnämnden (ARN). Vi följer alltid ARN:s rekommendationer.

 


Kontakt

Adress:

Atticora AB
Lillängsvägen 5
185 51 Vaxholm
Sverige

 

E-post:

kundservice@crafttime.se